•  

  „Ekonomia solidarna i społeczna to marzenie, na spełnienie którego czekamy od 200 lat. (...) To od nas zależy, czy połączymy nasze umiejętności i wysiłki”.

  - Paul Singer, sekretarz stanu ds. ekonomii solidarnej w Brazylii

  Ludzie żyjący w krajach ubogich muszą mierzyć się z takimi trudnościami, jak wyzysk, brak pewności zatrudnienia, niski standard życia, zanieczyszczenie środowiska i nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych. Podobne problemy coraz bardziej dają o sobie znać również w krajach wysoko rozwiniętych. Niestety, okazuje się, że wizja dostatnich warunków życia dla wszystkich mieszkańców planety stoi w sprzeczności z dominującym na świecie modelem gospodarczym.

  Coraz wyraźniej widać, że największym wyzwaniom naszych czasów, jak migracja ludności, zmiany klimatyczne, czy niedostatek zasobów naturalnych, można stawić czoła jedynie poprzez wdrażanie na poziomie lokalnym rozwiązań opracowywanych na poziomie globalnym. Ludzie w każdej sytuacji – a zwłaszcza tam, gdzie wyczerpują się konwencjonalne możliwości – są w stanie wymyślić alternatywny sposób działania, czego dobrym przykładem są choćby przejęcia pracownicze czy przedsiębiorstwa socjalne. Jednak ostatnie lata pokazują, że możliwe są również alternatywne rozwiązania, które w oparciu o postawy solidarne pozwalają żyć i rozwijać się w sposób zrównoważony. Alternatywy wobec modelu gospodarki kapitalistycznej stają się coraz bardziej zróżnicowane i wciąż zdobywają nowych zwolenników. Jako przykłady skutecznych inicjatyw działających – często na poziomie lokalnym – na zasadach solidarnych można wymienić projekty mieszkaniowe i ogrodnicze, społeczności prosumenckie, lokalne systemy wymiany towarów i usług (LETS), sklepy z darmowymi produktami, projekty typu open source czy spotkania, podczas których wspólnie naprawia się artykuły gospodarstwa domowego. Tego rodzaju inicjatywy przybierają na sile, pokazując możliwości ekonomii solidarnej. Coraz więcej ludzi zaczyna traktować je jako alternatywny sposób na życie i pracę.

  Nazwa naszego projektu, czyli SUSY, to skrót od angielskiego zwrotu Sustainability and Solidarity in Economy (pol. zrównoważony rozwój i solidarność w gospodarce). Naszym celem jest informowanie o inicjatywach z zakresu gospodarki solidarnej, zarówno w skali lokalnej, jak i międzynarodowej. Nasz serwis jest punktem wyjścia dla wszystkich, którzy chcieliby żyć w sposób zrównoważony i solidarny i poszukują możliwości zaangażowania się.

  Co?

  W czym tkwi problem?

  Panujący system gospodarczy dąży do nieustannego rozwoju, wzmacniany przez szereg założeń, które wspierają i tworzą ramy umożliwiające realizację polityki ciągłego wzrostu. Dominującą gałęzią gospodarki jest sektor finansowy, a procesowi liberalizacji rynków nie widać końca. Mówiąc wprost: zamiast zaspokajać potrzeby ludzi, gospodarka służy zaspokajaniu potrzeb samej siebie.

  SUSY jest rozwiązaniem!

  W pobliżu

  Gdzie jest SUSY?

  Tutaj znajdziesz pomysły na to, jak zaangażować się w ekonomię solidarną i czerpać z niej korzyści we własnym życiu! W serwisie będziemy zamieszczać inspirujące sprawozdania i opisy przypadków projektów realizowanych na całym świecie, wzbogacone o konkretne sugestie i przykłady możliwych działań. Co najważniejsze, doradzimy ci, od czego zacząć zaangażowanie w ekonomię solidarną na twoim terenie, gdziekolwiek jesteś!

  SUSY jest tutaj!

  Zaangażuj się

  Zobacz, jak można żyć z SUSY! 

  Pogłębiaj wiedzę, nawiązuj kontakty z osobami myślącymi podobnie, popularyzuj założenia ekonomii solidarnej, bądź przykładem lub wytyczaj zupełnie nowe ścieżki na drodze solidarności i zrównoważonego rozwoju. A potem opowiedz o tym światu. SUSY służy pomocą!

  SUSY nie jest teorią!
  Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej. Za treść odpowiada Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, a wyrażone poglądy nie koniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.

  Facebook
  Twitter
  Youtube