•  

  „Ekonomia solidarna i społeczna to marzenie, na spełnienie którego czekamy od 200 lat. (...) To od nas zależy, czy połączymy nasze umiejętności i wysiłki”.

  - Paul Singer, sekretarz stanu ds. ekonomii solidarnej w Brazylii

  Czym jest ekonomia solidarna?

  Istnieje kilka definicji tego pojęcia. Naszym zdaniem szczególnie trafne jest określenie sformułowane przez RIPESS, czyli międzynarodową sieć działającą na rzecz ekonomii społecznej i solidarnej: 

  „Ekonomia społeczna i solidarna to ruch zmierzający do zmiany panującego systemu społeczno-ekonomicznego. Nową podstawę funkcjonowania tworzą solidarne zasady ekonomiczne, które – w oparciu o solidarną wymianę – stanowią łącznik między potrzebami jednostki i społeczności”.

  Mówiąc w największym uproszczeniu: celem nowej ekonomii jest stworzenie godnych warunków życia dla wszystkich mieszkańców Ziemi. Zamiast generować coraz to nowe potrzeby, gospodarka ma służyć zaspokajaniu faktycznych potrzeb wszystkich ludzi, a polityka krajowa i międzynarodowa stwarzać warunki, w których jest to możliwe.

  Zobacz też nasze opracowanie zatytułowane: Ekonomia społeczna i solidarna na straży godności pracowników.

  To top

  Kto angażuje się w ekonomię solidarną?

  Ludzie, którzy w obecnym systemie stoją na straconej pozycji oraz ludzie pragnący żyć inaczej – wymieniać, dzielić się, czy wspólnie użytkować i produkować dobra. Alternatywy wobec panującego systemu gospodarczego są tak stare, jak sam system. Zwolennicy ekonomii solidarnej mogą kupować produkty Sprawiedliwego Handlu, wspólnie wytwarzać dobra i świadczyć usługi lub być współwłaścicielami środków i zasobów. Mogą zrzeszać się, tworząc lokalne systemy wymiany towarów i usług (LETS) lub sieci służące organizowaniu się i wymianie informacji.

  Co to jest SUSY?

  Celem projektu SUSY jest zbieranie i prezentacja przykładów ekonomii solidarnej oraz stworzenie platformy networkingowej dla zainteresowanych osób i inicjatyw solidarnościowych oraz popularyzacja idei ekonomii solidarnej. Zbieranie i prezentacja działań umożliwia ponadto głębszy wgląd w to, czym jest ekonomia solidarna. Wierzymy, że nasze działania będą inspiracją do refleksji i dyskusji, które zaowocują poszerzeniem wpływu i nowymi możliwościami wcielania w życie ekonomii solidarnej. Jednocześnie, podobnie jak inne inicjatywy na rzecz ekonomii solidarnej, budujemy kontakty z politycznymi decydentami, aby zwiększać wśród nich poparcie dla alternatywnego sposobu życia.

  Naszą sieć tworzy 26 organizacji z 23 krajów europejskich. Nasze cele – walkę z ubóstwem i popularyzację sprawiedliwego i zrównoważonego sposobu życia – chcemy realizować poprzez umacnianie kompetencji lokalnych inicjatyw na rzecz ekonomii społecznej i solidarnej oraz wspieranie nowego paradygmatu rozwoju ekonomicznego.

  Zobacz również: Co to jest Sprawiedliwy Handel?

  Pobierz ulotkę: Gospodarka transformacyjna  Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej. Za treść odpowiada Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, a wyrażone poglądy nie koniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.

  Facebook
  Twitter
  Youtube